Generalforsamling ::

 Løsning Sogns Jagtforening har afholder generalforsamling 
  Torsdag den 28/10 1921 klokken 19.00


1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af beretning for foreningens virke siden sidste
    generalforsamling.
3. Fremlæggelse af revideret regnskab.
4. Indkommende forslag.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Valg til bestyrelsen.
    På valg hele bestyrelsen  pga corona

7.Valg af supplant
8. Valg af bilagskontrollant
9. Valg af billagskontrollantsuppleant.

11. Eventuelt.Forslag til generalforsamlingen skal være modtaget 8 dage før generalforsamlingen  afholdes
Pbv. Hans

Generalforsamlingen er afholdt den 28/10-2021 med følgende resultat:

1. Valg af dirigent  Lars Gregersen

2. Aflæggelse af beretning for foreningens virke siden sidste
    generalforsamling. ved Allan  Godkendt

3. Fremlæggelse af revideret regnskab. ved Hans  Godkendt

4. Indkommende forslag. Forslag fra Benny om udmeldelse af DJF , bliver undersøgt nærmer hvad konsekvensen vil være.

5. Fastsættelse af kontingent. Kontingent 80 kr pr år

6. Valg til bestyrelsen.
Formand Allan Frederiksen og Bent Pedersen  for 2 År
Kasser Hans Andersen , Knud Husballe og Frank Jensen for 1 år

7.Valg af supplant valgt . Benny Frandsen og Heinrick Kandborg

8. Valg af bilagskontrollant . Martin Frederiksen

9. Valg af billagskontrollantsuppleant. Lars Gregersen

11. Eventuelt. Foreningen har mistet 3 rævegrave 1 hos Brian Jensen og 2 hos Benny Pedersen , forslag til nye steder til evt. rævegrave modtages gerne.

PBV  Hans