Rævejagterne
Rævejagterne

Planlagte rævejagter  Lørdag den 7 November 2020
       Jagt Leder  Allan

  
Lørdag den 28  November 2020      Jagt Leder Frank


Lørdag den 19 December 2020
        Jagt Leder Bent


Lørdag den 9 Januar 2021
                Jagt Leder Knud


Lørdag den 30 Januar 2021
             Jagt Leder Hans


Alle jagterne starter fra klubhuset. Nyt tidspunkt Klokken 09,00

Den 30 Januar afsluttes med gule ærter hos Knud Husballe

Husk tilmelding på listen i klubhuset eller til Hans