Rævejagterne
Rævejagterne

Planlagte rævejagter  Lørdag den 2 November 2019
 

  
Lørdag den 23  November 2019


Lørdag den 14 December 2019
 


Lørdag den 4 Januar 2020
 


Lørdag den 25 Januar 2020
 


Alle jagterne starter fra klubhuset. Nyt tidspunkt Klokken 09,00

Den 25 Januar afsluttes med gule ærter hos Knud Husballe

Husk tilmelding på listen i klubhuset eller til Hans