Rævejagterne
Rævejagterne

Planlagte rævejagter 2017 - 2018

 Lørdag den 3 November 2018
 

  
Lørdag den 24 November 2018


Lørdag den 15 December 2018
 


Lørdag den 5 Januar 2019
 


Lørdag den 26 Januar 2019
 


Alle jagterne starter fra klubhuset. Nyt tidspunkt Klokken 09,00

Den 26 Januar afsluttes med gule ærter hos Knud Husballe

Husk tilmelding på listen i klubhuset eller til Hans