Generalforsamling ::

 Løsning Sogns Jagtforening afholder generalforsamling Torsdag den 04/10-2018 kl. 19.00 i klubhuset på Løsningvej.

1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af beretning for foreningens virke siden sidste
    generalforsamling.
3. Fremlæggelse af revideret regnskab.
4. Indkommende forslag.
5. Fastsættelse af kontigent.
6. Valg til bestyrelsen.
    På valg er Knud Husballe , Frank Jensen  og Hans  Andersen som alle 
modtager genvalg
7.Valg af supplant
8. Valg af bilagskontrollant
9. Valg af billagskontrollantsuppleant.
10. Uddeling af Krage/skadepokal.
11. Eventuelt.Forslag til generalforsamlingen skal være modtaget 8 dage før generalforsamlingen  afholdes
Pbv. Hans