Overskrift 1
Der vil blive afholdt generalforsamling så hurtig som muligt , men vi må vente på grund af corona 19  
Generalforsamling ::

 Løsning Sogns Jagtforening har afholder generalforsamling 
  


1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af beretning for foreningens virke siden sidste
    generalforsamling.
3. Fremlæggelse af revideret regnskab.
4. Indkommende forslag.
5. Fastsættelse af kontigent.
6. Valg til bestyrelsen.
    På valg er Allan Frederiksen, Bent Pedersen 

7.Valg af supplant
8. Valg af bilagskontrollant
9. Valg af billagskontrollantsuppleant.

11. Eventuelt.Forslag til generalforsamlingen skal være modtaget 8 dage før generalforsamlingen  afholdes
Pbv. HansGeneralforsamlingen blev afholdt efter dagsordenen

1  Som dirigent blev Martin Rasmussen valgt
 2  Formanden aflagde beretning om foreningens virke siden sidste generalforsamling. som blev godkendt.
3   Kasseren fremlagde regnskabet , som blev godkendt.
4  Der blev vedtaget at flytte generalforsamlingen til den sidste rævejagt (som prøve) da der kun var 3 medlemmer foruden bestyrelsen. Første generalforsamling bliver således først 30-01-2021.
5  Kontigent  80 kr.
6  Allan og Bent blev genvalgt
7  Buller blev valgt
8  Martin blev valgt
9  Preben blev valgt
10  der var ikke noget under evt.