Generalforsamling ::

 Løsning Sogns Jagtforening afholder generalforsamling Torsdag den 28/09-2017 kl. 19.00 i klubhuset på Løsningvej.

1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af beretning for foreningens virke siden sidste
    generalforsamling.
3. Fremlæggelse af revideret regnskab.
4. Indkommende forslag.
5. Fastsættelse af kontigent.
6. Valg til bestyrelsen.
    På valg er Allan Frederiksen og Bent Pedersen som begge
modtager genvalg
7.Valg af supplant
8. Valg af bilagskontrollant
9. Valg af billagskontrollantsuppleant.
10. Uddeling af Krage/skadepokal.
11. Eventuelt.Forslag til generalforsamlingen skal være modtaget 8 dage før generalforsamlingen  afholdes
Pbv. Hans