Jagtjournal 2020 -2021

Ræven er sponsoreret at Benny Frandsen

Rævejagten den 7/11-2020

Den første rævejagt i denne omgang. Der var mødt 8 m/k jægere til denne jagt . Det var med nogen spænding vi havde set fren til jagten , da der ikke var set mange ræve i området. Vi delte os i to hold og tog afsted.

Der blev truffet ræv hjemme hos Høeg , 1 tæve som blev leveret.

Det samme gentog sig på Bottrup gård , 1 tæve  der også blev leveret,

På Lille Kohavegård var der to Mårhunde hjemme som også blev leveret 1 han på 6 kg samt en tæve på 5 kg.

I Lindys eng var der ligeledes 2 Mårhunde som også blev leveret  1 han på 6 kg samt en tæve på 5 kg .

Alt ialt en rigtig god dag.

Ræævejagten  den 28-11-2020

Denne gang var den mødt 10 jæger, rævene var dog ikke hjemme. men der blev dog mødt en på Bottrup gård som blev nedlagt. 

Det var en tæve.

Rævejagten den 19-12-2020

På denne jagt blev der skudt 3 ræve

1 Han ved Brian Jensen

1 Han hos Søren Høeg

1 Tæve på Bottrupgård 

09-01-20201

Gravene blev tilset, men der var ikke mange ræve hjemme.

Eneste sted var hos Helge Kring , hvor der blev skudt  1 Han samt 1 tæve

30-01-2021

Bestyrelsen var rundt til alle gravene og fik dem lukket,

Der var ikke nogle ræve hjemme så derfor var det en  0 tur.