Jagtjounal 2016 - 2017

Rævejagten den 5-11-2016

 

Til den første rævejagt var der mødt 9 jæger, vi blev delt i to hold og gemmengik de forskellige grave.

Vejret var ikke for godt , det regnede det meste af dagen.

Torben havde en nu hund med  som skulle prøves, det viste sig at det gik rigtigt godt, så det er bare super.

Vi havde 3 grave som der var grævling i ,og de fik en lille opsang af hundene, så vi håber at de er flyttet til næste gang.

 

Der blev nedlagt 7 stk ræve , så det super.

2 stk hos Ove Mikkelsen . 1 Han  og 1 Tæve (Torbens hund )

1 Han på Vester skovgård (  Torbens hund )

1 Han hos Knud Husballe ( Knuds Hund)

1 Tæve på Bottrupgård (Torbens hund )

1 Han og 1 Tæve på Lille Kohavegård

 

Rævejagt nr 2

Denne gang var der mødt 7 jæger.Der blev lavet 2 hold og graven blev efterset.

Så skete det i Løsnings Sogns Jaftforening, der er blevet nedlage en mårhund , det var en  han på 8,5 kg . Hos Iver Jacobsen , Skytten var Knud Husballe.

Mårhunden er afleveret til FALCK for DNA test.

Der blev også nedlagt en  ræv hos Helge Kring

 

Rævejagt nr 3 .

Denne gang var der stort fremmøde 12 jæger og 2 uden bøsse.

Der var nogle grave vi ikke måtte besøge denne gang , da losejerne selv havde jagt,

Vi delte os i 2 hold .

Der blev nedlagt  1 han  hos Søren Sørnsen.

1 tæve hos Knud Husballe.

2 tæver på Lille Kohavegård .

Alt i alt en meget fin dag

 

Rævejagt nr 4.

Endnu en fantastisk jagtdag , 12 jæger var mødt , der blev lavet 2 hold . Vejret var let frost først på dagen herefter blev det tøvejr.

Der var også ræve i flere af gravene, så der var noget for hundene at lave.

Der blev nedlagt følgende:

1 Han hos Helge Kring

1 Han og 1 Tæve på lille Kohavegård

1 Han hos Chr. Pedersen

1Tæve hos Søren Sørnsen

1Tæve hos Høg

Alt i Alt en super dag

Rævejagt nr. 5

Denne gang var dert stort fremmøde , måske pga. de gule ærter????.

Det var også det eneste vi fik ud af dagen  da rævene ikke var var hjemme.

Alle gravene blev efterset og lukket for denne omgamg.

Herefter afslutning hos Knud og Tove Husballe.